Telefonnummer: 0771-40 70 60
E-post: info@husochstuga.se

Du är alltid välkommen att höra av dig.

Inledning

Friggebodar på HusochStuga.se - Stort sortiment och bra priser!

Friggebodar

Utan byggnadslov

Friggebod är en komplementbyggnad på max 15 kvm och högst 3 m till taknocken, som inte kräver byggnadslov på tomt bebyggd med en- eller två bostadshus.
Det måste därför finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod.

Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.
Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvm.
Det är byggnadens utvändiga area som räknas. Om taksprångets horisontella djup inte är större än 50 centimeter räknas det inte in i arean.

Medgivande från grannar

Om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun.

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Strandskydd

Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken.

Användning av friggebod

Friggebodar är ett ypperligt komplement till ditt bostadshus, som kan fylla många funktioner.

Friggeboden kan användas som övernattningsbostad för gäster, om man placerar en eller två sängar.

Man kan ha friggeboden som ett avskilt kontor, om man vill jobba ifred.

Finns det tonåringar i familjen, som vill ha något eget, passar friggeboden utmärkt som ett extra tonårsrum.

Friggeboden kan utgöra ett rum för hobbyverksamhet, trädgårdsväxter eller som vedbod.

Man kan bygga friggeboden som bastu, för en stunds avkoppling och mys med grabbgänget eller partnern.

Observera! För att installera eldstad, rökkanaler/skorsten, ventilation samt vatten och avlopp krävs bygganmälan som utfärdas av byggnadsnämnden i kommunen. Det gör däremot inte eldragning. För en enskild avloppsanläggning krävs även tillstånd utifrån reglerna om miljö- och hälsoskydd.

Bygg friggeboden med stil

Vi kan erbjuda flera olika modeller av friggebodar med varierande storlek och utseende, både billiga och prisvärda. Alla våra friggebodar säljs som byggsatser med detaljerad produktbeskrivning och monteringsanvisning.

En av våra minsta, Friggebod Foix är 3,8 kvm, en klassisk friggebod, lagom stor som redskapsskjul eller cykelförråd.
Till denna kan du välja golvbrädor som innergolv och som takbeklädnad väljer du antingen takpapp eller det populära Shingle. Som grund rekommenderar vi plintar eller gråstensplattor.
Friggeboden levereras omålad och som byggsats.

Friggebod Le Mans är en av våra större friggebodar, som har en inneryta på 13,9 kvm.
Le Mans är byggd utifrån säsongsklassningen ”Garden” vilket innebär att fönstren är i enkelglas. Tröskeln är täckt med rostfritt stål för bästa hållbarhet. Dörren fås med cylinderlås och justerbara gångjärn. Fönstret kan både fällas inåt eller öppnas utåt.
Som grund rekommenderar vi gjuten platta, lecablock eller plintar.
Friggeboden levereras omålad och som byggsats.

Friggebod Louise är en av våra mest populära friggebodar, en klassisk modell med en inneryta på 14,3 kvm. Här får du som standard en vacker dubbeldörr med glasrutor. Som ett extra utrymme är redskapsskjulet, som kan byggas upp på den sida av friggeboden som önskas. Som grund rekommenderar vi gjuten platta, lecablock eller plintar.
Friggeboden levereras omålad och som byggsats.

För att göra din friggebod mer personlig, kan du enkelt köpa till fönster, fönsterluckor, blomsterlådor, välja utseende på dörr och golvplankor m.m.
Eftersom friggeboden är ett komplement, bör den ha liknande färgsättning och utförande som bostadshuset.
Så är ditt bostadshus rött med vita knutar, bör även friggeboden målas på det sättet.

När du köper friggebod av oss, levereras den i obehandlat trä. För att bevara materialet och skydda det mot olika väderförhållande, bör du impregnera trädelarna både på in- och utsidan innan du börjar montera friggeboden.
Använd en väderbeständig färg för finishen, så ökar du livslängden väsentligt för din friggebod.

Friggebodar – Ett urval av vårt sortiment